یادداشت یک وکیل پایه یک دادگستری؛

ارتقاء شأن اعضا و مرکز 

ارتقاء شأن اعضا و مرکز 

شان  مفهومی است که مصادیق آن را باید در جای دیگر جستجو کرد هر مجموعه و سازمانی همچنان که دارای معنایی مستقل از اعضای خود و عناصر تشکیل دهنده آن می باشد در عین حال  مفهوم مستقلی را تشکیل  می‌دهد .

  • کد مطلب: 1901
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: جمعه 26 آذر 1400 - 15:20

بی تردید شان اعضای مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه از شأن خود مرکز جدا نیست . اعضای مرکز و خود مرکز همانند سایر ساختارهای اداری تاثیر پذیری متقابلی از یکدیگر دارند که هر کدام در ارتقا یا کاهش دیگری می تواند اثر گذار باشد .

مفهوم شأن مرکز و اعضای آن را باید در مصادیق "موقعیت" "وضعیت " و "جایگاه" آنها در حوزه اجتماع و حاکمیت مورد بررسی قرار داد .

یکی از مصادیق "وضع اداری" ایجاد ساختار سازمانی است . "وضعیت ایجادی" مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر اساس ماهیت قانونی ان یعنی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی تشکیل شد و بعد از آن جایگاه قانونی مرکز در جامعه و حاکمیت تشکیل گردید و در ادامه،  "موقعیتی " برای اعضای آن ایجاد نمود .

موقعیت اجتماعی و حاکمیتی  مرکز و اعضای آن تشکیل دهنده شان آنها می باشد لذا ارتقا و افزایش "شأن" اعضای مرکز و خود مرکز ، ارتباط مستقیم در کسب حداکثری موقعیت اجتماعی و حاکمیتی دارد . هرچند که عوامل متعدد و مولفه های گوناگونی در ارتقاء موقعیت و جایگاه اجتماعی مرکز نقش دارند ولی به نظر می رسد ایجاد  راه ارتباطی و تعامل حداکثری از طریق تشکیل کارگروه ها و کمیته های تعامل با جامعه و حاکمیت بیشترین اثر گذاری را در ارتقاء موقعیت و درنتیجه شان اعضا و مرکز را داشته باشد.

تشکیل و ایجاد راه گفتگو و گفتمان با جامعه با برقراری رابطه دو سویه و متقابل می‌تواند برخی از نیازها و خواسته های جامعه را جامه عمل بپوشاند و با افزایش رضایتمندی عمومی می‌تواند حمایت بیشتر حاکمیت و در نهایت ارتقاء جایگاه حاکمیتی مرکز را ثمر دهد .

به نظر یکی از دلایل دخالت ها با نگاه روبه پایین بازیگر دیگر نهاد وکالت در کسب موقعیت اجتماعی و حاکمیتی انها باشد که سبب کاهش و آسیب به "شان " این نهاد مستقل بود .

با ایجاد و تقویت رابطه تعامل و همکاری مهندسی شده با جامعه و حاکمیت میتوان هم این نقصان را در نهاد وکالت  جبران نمود و هم می تواند سبب تغییر نگاه به نهاد وکالت گردید  که مسیر تازه ای را برای تقویت فرهنگ وکالت ایجاد نجماید .

هوشنگ مقبولی
وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه

* انتهای پیام *