دانستنی‌های حقوقی؛

ثبت اموال به نام دیگران برای فرار از پرداخت مهریه جرم است؟

ثبت اموال به نام دیگران برای فرار از پرداخت مهریه جرم است؟

اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموال خود را به نام دیگری بزند، مرتکب جرم شده است.

  • کد مطلب: 2135
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 21 دی 1400 - 09:03

مرد وظیفه پرداخت مهریه همسرش را بر عهده دارد و از آنجایی که مهریه عندالمطالبه است، زن می‌تواند هر زمانی که دلش خواست مهریه‌ خود را از شوهرش بگیرد.

اما گاهی اوقات ممکن است مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران بزند که به موجب قانون این اقدام غیر قانونی است.

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌ وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، محکوم می‌شود.

بر اساس این ماده قانونی مرتکب این امر به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات محکوم می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

* انتهای پیام *